GG Rugby WBD
Ecoflag WW Rugby2
WWWWWW FOOTBALL CHAMPIONS CLASS

Lôn yr Ysgol

Dafen

Llanelli

SA14 8LL

Lôn yr Ysgol

Dafen

Llanelli

SA14 8LL

Pennaeth/Head:
Mrs I Greville

Ebost/Email:
admin@dafen.ysgolccc.cymru

Ffôn/Tel:
(01554) 773290